1 - 20 of 1680 jobs
Sort by:     Date    |    Relevance   

Tranzcom propose une large gamme de solutions de télécommunications complexes pour les services de sécurité, les transports publics, l'industrie, la pétrochimie, les services publics, le sport et la vente au détail. Nous vendons et louons, entre autres, des radios DMR et TETRA, des smartphones renforcés ainsi que des solutions Push-to-Talk ...

Location Anderlecht, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name TranzCom  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Tranzcom Telecom is a leading integrator and solution provider of mission-critical, business and unified communications for public safety, healthcare, public transport, industry, service and retail. We are currently looking for a Project Manager Your responsibilities: Reporting directly to the management of the company, the position is a key role in ...

Location Anderlecht, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name TranzCom  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Bedrijf : Tranzcom, gevestigd in Anderlecht, biedt oplossingen en diensten op maat in het domein van de telecommunicatie : radios, telefonie en informatiesytemen voor passagiers. TranzCom is ook integrator met hoge toegevoegde waarde in de sectoren van energieverdelingssystemen en vermogenselektronica voor spoorwegen en de industrie. Momenteel zijn we op zoek ...

Location Anderlecht, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name TranzCom  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Vous êtes responsable de la sécurité opérationnelle dans le cadre de l’exécution des travaux concernant les projets d’investissement et êtes également la personne de contact lors d’incidents Security sur le terrain. Vous garantissez la coordination de la sécurité et la gestion des grands travaux (câblage, fondations, poteaux cameras, …) pour ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Je bent verantwoordelijk voor de operationele beveiliging bij de uitvoering van werken in het kader van investeringsprojecten. Daarnaast ben je de contactpersoon in geval van beveiligingsincidenten op het terrein. Je coördineert de beveiliging en het beheer van grote werken (bekabeling, funderingen, camerapalen, ...) voor alle gebouwen en terreinen in de ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Al de energie die je thuis ontvangt, wordt langs het Elia-net vervoerd. Het maakt niet uit of de elektriciteit nu van windmolens in de Noordzee komt of van kerncentrales in België of elders. Daarom moet de grootste zorg besteed worden aan de technische assets waaruit dit net is samengesteld ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Le Program Manager est responsable pour un ou plusieurs programmes. Il/elle est chargé(e) de l'élaboration, de la gestion, de la coordination, du suivi administratif et de la communication du portefeuille de projets d'infrastructure stratégique (= programme). Cela englobe les phases de conception, de planification, d’ingénierie, d'obtention des permis et d'acceptation ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Start date 2019-04-22  Save job Save job


De program manager is verantwoordelijk voor een of meerdere programma’s. Hij/zij staat in voor het opstellen, beheren, coördineren en administratief opvolgen en communiceren van het portfolio van strategische infrastructuur projecten (= programma). Dit gaat van de conceptuele fases, langs planning, engineering, het verkrijgen van vergunningen en publieke aanvaarding, aankoop, opbouw ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Elia is the operator of the Belgian high-voltage transmission grid (380 kV to 30 kV) and is responsible for developing and maintaining the grid, providing users with access to it and controlling energy flows. The Elia group is a team of 2,000 professionals who have the task of ensuring the ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Elia is the operator of the Belgian high-voltage transmission grid (380 kV to 30 kV) and is responsible for developing and maintaining the grid, providing users with access to it and controlling energy flows. The Elia group is a team of 2,000 professionals who have the task of ensuring the ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Elia is the operator of the Belgian high-voltage transmission grid (380 kV to 30 kV) and is responsible for developing and maintaining the grid, providing users with access to it and controlling energy flows. The Elia group is a team of 2,000 professionals who have the task of ensuring the ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Elia est le gestionnaire du réseau belge à haute tension de 380 kV à 30 kV. Elia est responsable du développement et de l'entretien de ce réseau, l'ouvre aux utilisateurs et règle les flux d'énergie. Le groupe Elia, c'est également une équipe de 2000 professionnels qui ont pour mission d'assurer ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Door hoog in te zetten op de kwaliteit van haar net en de technische competenties van haar medewerkers heeft Elia een van de meest betrouwbare hoogspanningsnetten van Europa opgebouwd. Als er dan toch een probleem opduikt, staan de techniekers klaar om snel tussen te komen. De taken van een technieker ...

Location Lendelede, West Flanders, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


As Senior FM Manager, you are responsible for contract and service managing for one of our strategic account at a daily operational on site level. A real challenge at the highest level for the impact on the company's image in order to make our contractual commitments a genuine Quality of ...

Location Wilrijk, Antwerp, Belgium 
Company name Sodexo België  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


As Senior FM Manager, you are responsible for contract and service managing for one of our strategic account at a daily operational on site level. A real challenge at the highest level for the impact on the company's image in order to make our contractual commitments a genuine Quality of ...

Location Wilrijk, Antwerp, Belgium 
Company name Sodexo België  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


As Senior FM Manager, you are responsible for contract and service managing for one of our strategic account at a daily operational on site level. A real challenge at the highest level for the impact on the company's image in order to make our contractual commitments a genuine Quality of ...

Location Ghent, East Flanders, Belgium 
Company name Sodexo België  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


As Senior FM Manager, you are responsible for contract and service managing for one of our strategic account at a daily operational on site level. A real challenge at the highest level for the impact on the company's image in order to make our contractual commitments a genuine Quality of ...

Location Ghent, East Flanders, Belgium 
Company name Sodexo België  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Nemo Link is een joint venture tussen Elia (BE) & National Grid (UK) die opgericht werd voor de aanleg van een HVDC-verbinding tussen beide landen. Vanaf begin 2019 zal deze kabelverbinding in dienst worden genomen en instaan voor de uitwisseling van energie tussen het vaste land en het Verenigd Koninkrijk. Enerzijds heb je de ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Nemo Link  Employment type contract  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Dauvister est actuellement à la recherche d'un déviseur pour renforcer son équipe d'ores et déjà en place. Dimensionnement des projets photovoltaïques Visiter les sites de productions situés principalement en Wallonie et en région bruxelloise Réaliser le dimensionnement de l’installation Rédiger les offres commerciales en photovoltaïque industriel, en se coordonnant avec ...

Location Francorchamps, Liège, Belgium 
Company name Dauvister SA  Start date 2019-04-22  Save job Save job


Receive emails with new jobsYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.