1 - 20 of 127 jobs
Sort by:     Date    |    Relevance   

Als IAM System Engineer zal je vooral betrokken worden bij projecten rond Identity en Access Management (IAM). Tot jouw takenpakket behoren volgende taken: - Je bent medeverantwoordelijk voor de implementatie van IAM (Identity & Access Management) producten samen met je collegas. - Je werkt nauw samen met analisten en architecten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant qu'analyse-dveloppeur Java, vous assurez l'analyse, la mise en uvre et la maintenance d'un outil de gestion des pensions. Au sein dun environnement spcialement dvelopp pour gnrer des simulations, vous analysez l'impact que d'ventuelles dcisions pourraient entraner sur les pensions. Vous examinez des problmatiques fonctionnelles ; vous veillez matriser ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als Analyst-Developer Java sta je in voor de analyse, implementatie en de maintenance van de regels van een tool voor het beheer van de pensioenen. Je werkt mee aan een omgeving die specifiek ontwikkeld wordt om simulaties te genereren en om de toekomstige impact te kunnen analyseren van mogelijke beslissingen ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als Infrastructure Architect ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de architectuur binnen de afdeling Infrastructure & Operations van een van onze lidinstellingen. Je bepaalt de technische evolutie van de informatica-infrastructuur om de continuteit van de bestaande informatica-infrastructuurdiensten te verzekeren. Je verleent advies over de te implementeren architectuur en te ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Le centre de contact procure aux assurs sociaux et employeurs des renseignements concernant des questions gnrales, de fond et techniques en rapport avec des applications logicielles dveloppes pour la scurit sociale (dclarations en ligne...) et le secteur de la sant. En tant que Contact Center Supervisor, vous encadrez, formez et ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Het Contact Center verstrekt via verschillende communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, ) oplossingen, adviezen en inlichtingen aan werkgevers en sociaal verzekerden omtrent algemene, inhoudelijke en technische vragen over ontwikkelde softwaretoepassingen voor de sociale zekerheid (online aangiftes, ). Als Contact Center Supervisor sta je in voor het begeleiden, opleiden en aansturen van junior ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Envie de commencer votre carrire dans le dveloppement java ? Notre programme JumpStart est fait pour vous ! A votre arrive, vous suivez une formation intensive dun mois, avec un coaching par des professionnels expriments, des modules de-learning ainsi que des mises en situation. Vous serez familiariss avec les technologies ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Zin om je loopbaan te starten in Java-ontwikkeling? Dan is ons JumpStart-programma iets voor jou! Bij je aankomst volg je een maandlange intensieve opleiding met coaching door ervaren professionals, e-learningmodules en rele situaties. Je zult vertrouwd geraken met de meest gebruikte recente technologien en leert de best practices van de ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als PHP Developer werk je op een Agile manier aan innovatieve projecten. Je staat de analist bij in het analyseren van nieuwe informatiesystemen: - Je stelt een functioneel en technisch ontwerp op. - Je beoordeelt de realiseerbaarheid en de noodzaak van de user-requirements in samenspraak met de analist en de ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant que IT Technical Coordinator, vous faites partie de lquipe de projets o vous tes responsable dune ou plusieurs applications relatives linfrastructure technique dans les environnements de production et dacceptation. Vous fonctionnez comme un partenaire privilgi (SPOC) pour les chefs de projets (techniques) et la direction. Vous grez les ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als IT Technical Coordinator maak je deel uit van het Projectteam waar je verantwoordelijk bent voor n of meer toepassingen wat betreft de technische infrastructuur in de productie-, de simulatie- en de acceptatieomgeving. Je fungeert als bevoorrechte contactpersoon (SPOC) voor de projectleiders en de directie. Je beheert de technische aspecten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant que Gestionnaire de contrats Achats, vous prenez en charge les renouvellements de contrats de maintenance de solutions informatiques ainsi que l'achat de produits et services ICT, ceci pour les clients internes et externes et dans le respect de la lgislation sur les marchs publics. Vous assurez le suivi ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als contractbeheerder bij de dienst Aankoop sta je zowel in voor de vernieuwing van onderhoudscontracten van informaticaoplossingen als voor de aankoop van ICT-materiaal en-diensten. Je werkt voor interne en externe klanten en respecteert de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Je zorgt voor de opvolging van contracten, nieuwe offerteaanvragen, de analyses ervan en ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant que SharePoint Expert, vous participez la conception de solutions bases sur SharePoint. Intgr au sein d'une quipe multidisciplinaire ayant dj plusieurs projets SharePoint son actif, vous prenez en charge l'analyse business et fonctionnelle et la configuration avance de la plateforme. Vous tes galement charg de laccompagnement au changement ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als SharePoint Expert neem je deel aan het ontwerp van oplossingen binnen het SharePoint-platform. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team dat al meerdere SharePoint-projecten beheert en zorgt voor business- en functionele analyses en de geavanceerde configuratie van het platform. Je begeleidt eveneens de gebruikers bij verandering van projecten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant que .Net Application Architect, vous vous chargez de l'volution et de la gestion de l'environnement architectural .Net. Vous tes responsable de l'laboration et du contrle des concepts architecturaux, fonctionnels et techniques. Dans ce cadre, vous dfinissez et entretenez les plans architecturaux, vous tablissez les standards de dveloppement et ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als .Net Application Architect sta je in voor de evolutie en het beheer van de architecturale omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen en bewaken van de architecturale, functionele en technische concepten. In dit kader definieer je en onderhoud je de architecturale plannen, je stelt de ontwikkelingsstandaarden en het algemeen ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


We zoeken iemand die graag naar de beste oplossingen zoekt, die in een tof team wil werken en die van variatie houdt. Je zorgt mee voor de goede werking van de 4me-applicatie. - Je volgt de incidenten op die betrekking hebben op de 4me-applicatie ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als Application Owner fungeer je als aanspreekpunt (SPOC) van de applicatie(s): - met de leverancier - met IT en de businesstak, die op zijn beurt de gebruikers vertegenwoordigt - met de raakvlakken die gebruik maken van de applicatie - met de helpdesk/technische expert in het kader van structurele problemen De ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant que Senior Administrative Officer, vous intgrez l'quipe "Rpertoire, Dimona et DRS". Cette quipe veille au bon droulement du traitement des dclarations lectroniques de risques sociaux et de la Dclaration immdiate (Dimona). Cette dernire permet d'tablir automatiquement et clairement le lien entre employeur et travailleur au dbut de chaque ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Receive emails with new jobs from SmalsYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.